Dornova metoda

Dornova metoda slouží k ošetření kloubních spojení neboli opěrného aparátu, tedy páteře, kostí, kloubů, vazů a šlach. Tato metoda je šetrná terapie vhodná jako prevence, ale také v případech, kdy se Váš pes začne špatně pohybovat. U odborného terapeuta můžete tuto metodu využít i po úrazech a operacích. Důležité však je, vždy se nejprve poradit s veterinárním lékařem.

V roce 2021 jsem absolvovala kurz Dornove metody v Institutu Zdraví Zvířat pod vedením velmi úspěšné terapeutky Andrei Dunové. Po úspěšném absolvování kurzu jsem se rozhodla, že je to jedna z cest po které chci kráčet. Mít možnost pomáhat zvířatům žít lepší život je to, co mě naplňuje a dělá radost.

V roce 2022 jsem proto absolvovala další kurzy v Institutu Zdraví Zvířat a to Osteodynamiku I a II. Osteodynamika slouží k ošetření fasciálního systému všech orgánových soustav. Vzájemné prolnutí těchto manuálních technik je velmi účinnou součástí při rehabilitaci zvířat.

Veškeré získané techniky a načerpané informace, jak provádět terapii u malých zvířat, se snažím zodpovědně zdokonalovat pod dohledem zkušených terapeutů, ke kterým dojíždím na praxi. Terapie bych ráda zdokonalovala následně dál při asistencích na kurzech.

Nyní mohu provádět terapie pro zvířata zdravá a sportovně vytížená, ale také pro zvířata, která jsou již stará a jejich pohyb již není to co býval.

V následujícím roce chci pokračovat ve studii Osteodynamiky III – Manuální viscerální techniky k ošetření fasciálního systému orgánových soustav malých zvířat a zjizvené tkáně a Osteodynamiky IV -Manuální techniky k ošetření nervového systému.

Vzhledem k tomu, že mému srdci jsou blízko také koně, tak dalším mým cílem bude Dornova metoda pro koně. 😊